Blontank sing Njelehi

Para sedulur mesthi akeh sing wis kenal Blontank alias Poerwoko. Apa maneh sedulur sing klebu member Komunitas Blogger Bengawan, mesthi kenal karo sesepuh komunitas kuwi. Blontank pancen njelehi, saking njelehine dikenal ning ngendi-endi. Malah ana sing njuluki Blontank The Famous, artine, Blontank nganggo sepatu merek Famous. (lmao)

Aku kenal Blontank durung suwe, senajan ngerti jenenge wes udakara rong tahun telung taun kepungkur. Sepisan maneh, Blontank pancen terkenal. Aku ra ngerti, terkenale merga Blontank kuwi budayawan, seniman, jurnalis, utawa merga salah nulis jenenge. Miturut tata basa Jawa sing tak ngerteni, tata cara penulisan nganggo hurup Latin nganggo pathokan “cara omong manut cara Solo, ning cara nulis manut cara mBanyumasan”. Hurup mati sing unine kandel, contone dhupak, theleng, kethip, sithik, padhang,  klonthang, sedhep, lan sak panunggalane, cara nulise ditambahi hurup “H” ning mburine konsonan sing unine kandel. Semono uga ukara “blonthang”, sak benere cara nulise ya “blonthang” dudu blontang… Ning, merga wis kadhung nggaya tur terkenal, ya ra papa nek ditulis “BLONTANK”… Hurup “G” diganti “K” ben ketok gaul.

Najan salah kedaden kaya ngono kuwi, ana ciri khas sing sing patut ditiru. Blontank sing itheng, methisil, methikil, tur perokok kelas berat kuwi, ning ngendi-endi mesti nggawa asbak portabel. Bentuke bunder cilik kaya meteran tukang kayu. Sak ngertiku kuwi gaweyan Tegal, ning jare Blontank kuwi tukune nang Singapur.  (LOL) Dadi perokok ora kudu ilang sipat resikane, mesthine ngono sing ana pikirane Blontank, aku rak ngerti.

Jan-jane, Blontank kuwi ora njelehi, ning marai meri… Blontank pancen iso dadi suri tauladan…

Miturut sedulur, Blontank kuwi piye???

Post to Twitter Post to Plurk Post to Facebook Send Gmail

Related Posts

38 thoughts on “Blontank sing Njelehi

 1. wong edan… mosok cah cilik koyo aku dikon ngomong ngoko, sakjane aku kudune ngomong kromo malah diseneni… pertama kali kenal wes di ukarakne “sampean iki nek gak nogomong boso opo’o?

  cah cilik koyo aku kan kudune JAIM, wes pancen Top Markotop

  gajah_pesing menampilkan tulisan… Pria = Cowok ?

 2. Wahahaaa (lmao)
  kreatif, neng kuwi asbak tenan po kang?
  weheheee, nek ho’o jan portabel banget, nengndi2 udud rasah bingung golek asbak

  koyone lagi iki moco tulisane kang andy sek njawi, hihihiii

 3. O… Kuwi tho pakne panjul. Lha sampinge kuwi mase panjul. Banjur adine panjul si bodrex ning endi?

 4. Blonthank kuwi koyo dhemit…nek pas digoleki sok angel-angelan le ketemu, mbasan ora digoleki jedhal-jedhul medeni bocah…tur nek pas mawujud mesti bal bul akeh keluk nang sak kiwo tengene mergo udude ora mandeg-mandeg… Sok-sok kemaki,mbagusi lan njenggo, ning sakjane apikan… (wes semono wae mengko ndak wonge le mbayari aku kakehan..hahaha)

  tukang Nggunem menampilkan tulisan… Kartu nama blogger

 5. memang bener, kalo pas lagi deket sama mas blontank, seakan beliau jadi motivator dan filosof dadakan.. but..itulah tauladan…

  *es teh kampul dinanti*

 6. Jan ora adil… Model Endonesia senengane main royokan!!
  Wong enom2 kok anane ngrasani wong tuwo.
  padahal wong tuwo ra tau ngrasani cah enom…
  Opo Cah Enom2 iki ora pengin tuwo???
  [Ora pengin tuwo = menolak tekan tuwo…
  Hidup Mas Blontank…]

  marsudiyanto menampilkan tulisan… KPK, PKK dan KKP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *