Labuh

cah nom noman rame nggolek welut ning sawahKetiga wis pungkasan. Udan pating prethil wis tumurun ing bumi Kartasura. Iku pratanda mlebu mangsa rendheng. Sawah-sawah sing wingi-wingi garing mekingking ~malah ana sing dikedhuk topsoil-e~ saiki wis teles maneh. Kanca tani sauntara wektu iki uga wis nyepakke winih.

Saiki wayahe labuh.

Sauntara ngenteni winih thukul subur nganti wayah didaut, sawah diluku lan digaru… Rabuk fine compost wis cumepak. Rong puluh dina sak durunge fine compost kuwi diolah seka rabuk kandhang wedhus utawa kandhang rajakaya liyane. Rabuk pabrikan uga wis disiyapake kanggo rong puluh dina sak wise tandur uga kanggo ngrabuk saungkure.

Bocah nom-noman akeh sing golek welut ana ing sawah sing ajeg teles nalika mangsa ketiga wingi. Kudu cepet sakdurunge welut-welut iku bubar, pindah maneh nang sawah liyane sing saiki wis teles lan isa kanggo papan penguripan welut-welut kuwi. Mangsa hibernasi wis rampung. Udan mangsa rendheng sing nggawa kasuburan dadi mangsa apik kanggo nglakoni kodrat nak-pinanak nerusake keturunan aja nganti tumpes.

Najan kanca tani sansaya keseser sawahe, kalah karo papan baturan sedulur kutha, nanging semangate isih ana. Muga-muga mengko wayah panen isa entuk kasil kang nyukupi butuh kulawarga.

*ditulis nalika njajal Mandriva One 2010.0*

Post to Twitter Post to Plurk Post to Facebook Send Gmail

Related Posts

57 thoughts on “Labuh

      • @katakataku, itu bahasa Jawa… ceritanya menggambarkan suasana pergantian dari musim kemarau ke musim hujan dimana para petani bersemangat menyiapkan tanam padi, anak2 muda banyak yang mencari belut… begitu saja! hihihi… maaf ya, sesekali pakai bahasa daerah!

    • @annosmile, nek carane ngapusi firefox aku malah ngerti, nek carane ben ora kedetect aku rung ngerti, soale secara default, browser kuwi ngirim string… (thinking)

    • tetep luarang mas! sampun kathah ingkang tumpes amargi keracunan pestisida… gambar ilustrasi niku namung pokale cah nom-noman wonten gentan, mbaki, namung kangge seneng2 mawon ngarepke mangsa labuh…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *