Sedulur Kepaten Obor

Pas aku nang Jakarta wulan wingi, aku nyempatke dolan nang mBekasi. Aku kelingan nek nduwe sedulur sing wes suwe kepaten obor. Bola-bali aku nang Jakarta, rung sempat nggoleki alamate. Maklum, nek aku nang Jakarta paling-paling mung nang kantor Tebet, arang-arang iso lunga nglencer kota-kota. Lha keperluane yo mung mandhang gawe kok!.

Sedulurku kuwi anake mbarep mbokdhe-ku sing manggon nang Semarang. Tahun 1986, -pas aku isih SMA-, sedulurku kuwi pecah rumahtanggane. Mungkin mergo patah-hati utawa putus-asa, dheweke njur lunga-minggat nang  pinggiran ibukota. Tahun 90an, aku sempat mampir nang panggonane nang mBekasi. Dheweke dodol asongan nang kreta, turu nang mushola. Duh, aku trenyuh banget.

Sauntara tahun babar blas ora nate kepethuk. Aku mung krungu kabar nek dheweke wes mbina rumahtangga maneh, entuk randha sing anake akeh.

foto nang stasiun mbekasi ambek sedulur kepaten obor.

Pas wulan wingi, aku nyelakke nggoleki alamate sakcedhake stasiun mBekasi. Alhamdulillah aku iso ketemu. Najan umure saiki wes meh suwidak tahun, sedulurku iseh bregas, waras, lan katon bungah-bahagia. Dodolane wes mapan,  malah wes duwe omah dewe sing cukup lumayan. Ngono kuwi, sedulurku kadhang-kadhang isih ngasong nang kreta.

Sedulur kepaten obor kuwi jenenge Mas Safuwan, undang-undangane Mas Wan, anak mbarep mbokdhe-ku sing manggon nang Semarang…

Ngapurane, aku nulis nganggo basa Jawa, ning ra manut tata basa sing mbener, ya ngene iki basa sing tak nggo saben ndina.

Post to Twitter Post to Plurk Post to Facebook Send Gmail

Related Posts

47 thoughts on “Sedulur Kepaten Obor

 1. jarene wong jowo…. mbok ojo lali jawane…
  trus. akhire obor-e murup maneh to???
  njur ndak ditambahi lengo… ben ra mati maneh…..
  hihi

 2. Crita sing ntrenyuhake ati.
  Kemajuan jaman amarakke akeh pawongan sing kepaten obor.
  Ing saperangan mbangun paguyuban lan komunitas anyar, nanging ing perangan liyane malah kelangan sedulur tunggal getih.
  Ngumpulke balung pisah pancen perlu…

  marsudiyanto´s last blog post..Semboyan bin Slogan

  • Leres mas, ning najan anget madosi alamate, ati niki bungah sanget amargi saged kepanggih sedherek sing sampun dangu kepaten obor. suwun

 3. duh Julak Andy, mun pian menulis postingan makai Bahasa Jawa nangkaya ini, ulun kada paham Julak ai. Tapi biar kaya itu, ngarannya jua pian ini urang yang ulun tuhakan, mau kada mau ai ulun tetap haja bekunjangan ke sini dan mengisi buku absen. Hahaha Tetap Semangat Julak Andy.

  *Julak = Pakdhe
  *Andy = Andy juga
  *pian = sampeyan
  *nangkaya = seperti
  *ulun = saya
  *kada = tidak

  dst dst dst

  deden´s last blog post..Untuk yang tak sempat antree

 4. anakke mbarep mbodene sampeyan berarti sepeupune yo mas :)

  hebat ki nulis nganggo boso jowo, EGP wae mas perkoro toto bosone, wong nulis jowo ki ra gampang, aku wes suwe ra nulis boso jowo, kangen tenan, dadi bungah ono cerito nganggo boso jowo neng kene :)

  kepaten obor iki artine opo mas ?

  JelajahiDuniaEly´s last blog post..Postinganmu = Sifatmu ?

  • kepaten obor niku istilah Jawa sing artine wes suwe pedhot sesrawungan, ora ana komunikasi… lha niki mbak, gunane silaturahmi kangge nyambung malih paseduluran sing pedhot wau, supados mbenjang mboten pedhot malih. hehehe… suwun

  • basa ngapak itu khas, makanya dijadikan standar penulisan latin untuk bahasa jawa.
   standar pengucapan = jawa solo
   standar penulisan latin = jawa banyumasan…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *