Blimbing Nem Gligir

Dhek wingenane aku pengin nggawe Jus Blimbing. Gandheng ra nduwe tanduran dhewe, yo aku tuku blimbing sik ning Toko Buwah-Buwahan. Nalika arep mulih seka Toko Buwah, dumadakan aku weruh ana tumpukan blimbing sing wes rada bosok. Salah sijine ana sing aneh. Ora kesuwen, aku takon marang sing dodol buwah, apa blimbing rada bosok kuwi entuk dituku? Jelas entuk… Najan mung rongewu sekilo, kacek adoh karo rega bli ...read more