Wong Paling Gembagus Sak Ndonya

Nalika melu Amprokan Blogger 2010 tanggal 6-7 Maret kepungkur, aku ketemu sawijining pawongan sing PD-ne raukur-ukur. Jiannnnn… gembagus polll!!!… Jan-jane aku wis kenal jenenge ~pancen dheweke uwong terkenal~, nanging mung kenal asu, ngerti ambune durung nate ketemu thuk-gapruk karo dheweke. Wong aeng njelehi kuwi jenenge Continue reading → ...read more