Mbah Gesang Tilar Donya

Sakwise pirang-pirang ndina kepungkur dikabarke Mbah Gesang Tilar Donya, jebul kabar kuwi mung HOAX, wingi dina Kemis, 20 Mei 2010, ana kabar sing iso dipercaya dene Mbah Gesang uwis seda jam wolulas sepuluh menit (18:10). Mbah Gesang –Maestro Keroncong– sing kondhang kaloka merga Lagu Bengawan Solo iku seda ing yuswa sangangpuluh telu taun (93 tahun) ning Solo. Lagu Keroncong Bengawan Solo sing kondha ...read more