Labuh

Ketiga wis pungkasan. Udan pating prethil wis tumurun ing bumi Kartasura. Iku pratanda mlebu mangsa rendheng. Sawah-sawah sing wingi-wingi garing mekingking ~malah ana sing dikedhuk topsoil-e~ saiki wis teles maneh. Kanca tani sauntara wektu iki uga wis nyepakke winih. Saiki wayahe labuh. Sauntara ngenteni winih thukul subur nganti wayah didaut, sawah diluku lan digaru… Rabuk fine compost wis cumepak. Rong pu ...read more