Tarawih

Salah satu kegiatan yang mengasyikkan di Bulan Ramadhan adalah sholat tarawih. Mushola-mushola dan masjid-masjid yang biasanya sepi jamaah, di bulan Ramadhan penuh sesak. Para jamaah berjubal-jubal, tempat wudlu sering kehabisan air, anak-anak pun turut meramaikan sholat tarawih. Anak-anak yang tertib mengikuti sholat tarawih dan tekun menyimak tausyiah para ulama (biasanya untuk tugas di sekolahnya) diperbolehkan ...read more